THINKERS & DOERS

Våra konsulter har alla olika bakgrund och olika styrkor men med några gemensamma nämnare; engagemang, driv och passion för Internet, kommunikation och resultat! Idag består vårt team av 11 medarbetare.

INCH består av två specialiserade enheter: Thinkers och Doers. Som namnen antyder sysslar Thinkers med strategidelen och Doers med utförandet.

INCH Thinkers

Hur kommuncerar vi egentligen digitalt? Hur presenteras vårt varumärke digitalt och hur mottas det? Men också: vad är viktigt, roligt, tråkigt, hett och ointressant just idag?

Vårt arbete leder fram till en kreativ strategi med ditt varumärke i fokus. Målet är att du ska få kunskaperna som krävs för att nå, men också tilltala, de unga målgrupperna. Kunskaper som du sedan kan omsätta i t ex produktutveckling, reklam, event, workshops eller internutbildning.

INCH Doers

Vår roll är att omsätta den kreativa strategin i praktiken. Hos oss arbetar producenter och IT-projektledare som säkerställer att utförandet håller en hög kreativ höjd och stämmer överens med det man kommit fram till i analyserna. Oavsett om projektet är en webbkampanj, ett event, en PR-aktivitet, en traditionell reklamkampanj eller en broschyr. Till vår hjälp har vi art directors, fotografer, skribenter, regissörer, programmerare, webbformgivare och alla andra som behövs för att producera kommunikation som når ut.

 

Vill du bli en i vårt team?

Kontakta oss!